Proč nejím ani ryby?

zařazeno do: Otázky a odpovědi | 1

Ryby jsou živočichové, když já se stravuji pouze rostlinnou stravou!

A jinak …

Odborníci životního prostředí ve státu Virginie (Virginia’s Department of Environmental Quality) zjistili, že obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) u sumců a kaprů činí 3212 PCB, což pětkrát přesahuje maximální povolenou úroveň. PCB – je chemická látka, která se používá při výrobě elektrických zařízení, brzdových kapalin a kopírovacího papíru. Tyto škodlivé látky se hromadí v jezerech a řekách, a pak, stejně jako rtuť a ostatní chemikálie přes žábry pronikají do ryb a ukládají se do svalové tkáně, se kterou pak putují do lidských organismů.

Vzhledem k tomu, že ryby migrují z jednoho místa do druhého a proudy roznáší chemické látky z místa na místo, kontaminace škodlivými látkami je nyní pozorována po celém světě. Vzdušné proudy odnáší rtuť z elektráren a spaloven odpadů stovky a tisíce kilometrů daleko do řek a moří. Nakonec toto vše se ocitne v tělech tuňáků a dalších ryb.

V rybím mase se hromadí polychlorované bifenyly, které způsobují poškození jater, nervového systému a reprodukčních orgánů. Obsažený v rybách Stroncium-90 (90Sr) stejně jako kadmium, rtuť, olovo, chrom a arsen můžou způsobovat poškození ledvin, mentální retardace a rakovinu.

Zdroj: The Delta Institute, «Health Impacts: PCBs». Jeff Kart, «EPA Testing Saginaw River, Bay for Dioxin Levels in Sediment,» The Bay City Times, 25 Oct. 2004. Savannah River Site, «Eating Fish From the Savannah River» 1 Oct. 2001. The Delta Institute.

Tyto toxiny se hromadí v tukové tkaní člověka a jsou tam po celá desetiletí.

Zdroj: Physicians Committee for Responsible Medicine, Healthy Eating for Life for Children (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002) 54.

V roce 2009 byly zjišťovány koncentrace toxických kovů (Hg, Pb, Cd), perzistentních organochlorových polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB), ve svalovině indikátorových druhů ryb v lokalitách: údolní nádrž Dalešice, Vltava 20 – Kořensko, údolní nádrž Vranov, údolní nádrž Rozkoš, údolní nádrž Jesenice, údolní nádrž Větrov, Vltava 28 (P) – Vyšší Brod.
Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech.

V roce 2010 byly zjišťovány koncentrace toxických kovů (Hg, Pb, Cd), perzistentních organochlorových polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB), ve svalovině indikátorových druhů ryb v lokalitách: Lužnice 6 – Soběslav, Lužnice 10B – Majdalena, Berounka 1 – nad soutokem s Vltavou, údolní nádrž Jordán, údolní nádrž Trnávka, Otava 4 – Strakonice, Otava 7 (P) – Sušice.

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech.

Hlavním zdrojem lidského příjmu rtuti jako kontaminující látky methylrtuť je konzumace ryb a rybích výrobků. Methylrtuť je zvláště závažná oproti anorganické rtuti, protože je vysoce jedovatá a vysoce zastoupena mezi organortuťnatými látkami v životním prostředí. Organortuťnaté látky mohou způsobit změny v normálním rozvoji mozku dítěte a také neurologické změny v dospělosti.

Zdroj: Ústav anorganické chemie AV ČR.

V časopise Rybářství byl v září v rubrice Střípky ze života českých, moravských a slezských rybářů otištěn převzatý úryvek článku Varování vědců – v českých řekách jsou jedovaté ryby, který konstatuje zprávu vědců z VŠCHT v Praze a sdružení ARNIKA o „alarmujícím“ zjištění z výsledků zkoumání 72 různých ryb z českých vodních toků.

Zdroj: Časopis «Rybářství» VŠCHT v Praze a sdružení ARNIKA

Mořské plody (Seafood) jsou příčinou číslo 1 veškerých otrav ve Spojených státech. Mnoho vodních cest je kontaminováno lidskými a zvířecími výkaly a jsou plné odpadů nebezpečných bakterií, jako např. E. Coli.

Zdroj: Reuters, «CSPI: Seafood, Eggs Biggest Causes of Food Poisoning in U.S,» CNN, 7 Aug. 2000.

Otrava mořskými plody může mít za následek poškození ledvin a nervové soustavy nebo dokonce může způsobit smrt.

Zdroj: eMedicine, «Food Poisoning Symptoms».

V důsledku průmyslového znečištění ryb se v jejich mase hromadí rtuť. Ryby absorbují rtuť, a ta se ukládá do tělesných tkání. Když jíte ryby, absorbujete z jejich masa rtuť, což může vést k vážným zdravotním potížím. Konzumace ryb je jediný způsob jak lidi přichází do styku s tímto jedem. (Dalším způsobem jsou amalgamové plomby: pozn. autora)

Zdroj: Katharine Mieszkowski, «Mercury Rising,» Salon.com, 18 Apr. 2005.

Dle hodnocení úřadu pro ochranu životního prostředí 600 tisíc dětí narozených v roce 2000 mají horší schopnosti se učit a mají potíže ve škole vzhledem k tomu, že v průběhu těhotenství a kojení jejich matky konzumovaly ryby.

Zdroj: Michael Bender, news release, «Label Tuna for Mercury, AMA Urges FDA; Advocates Applaud New Health Policies,» Mercury Policy Project, Jul. 2004.

Ryby mohou akumulovat velmi velké množství chemických látek ve svém mase a tuku, 9 milionů krát víc než voda, ve které žijí.

Zdroj: John Robbins, Diet for a New America (New York: H.J. Kramer Publishing, 1998) 331.

Každá žena, která konzumuje i malé množství kontaminovaných ryb má větší potíže s početím.

Zdroj: Physicians Committee for Responsible Medicine, 39.

Vědci z Ústavu Wisconsin-Madison (University of Wisconsin-Madison), zjistili, že ženy konzumující sladkovodní ryby mají nezvykle vysoký výskyt rakoviny prsů.

Zdroj: «Study Links Breast Cancer, Fox River Fish,» Green Bay News-Chronicle.

Podobná studia dánských výzkumníků také poukazují na souvislost mezi konzumací ryb a rakovinou prsu.

Zdroj: «Breast Cancer: Fish Intake Is Positively Associated With Breast Cancer Incidence Rate,» Women’s Health Weekly, 15 Jan. 2004.

Příloha 1 – Kontaminace ryb z volných vod v ČR (Rok 2009)

Příloha 2 – Kontaminace ryb z volných vod v ČR (Rok 2010)

Líbí se Vám moje články a inspirují Vás? Nechte si zasílat novínky na email

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s prohlášením o vyloučení odpovědnosti.

Už několik let testuji na sobě účinky rostlinné stravy, základní myšlenkou které je uctivé soužití se vším živým, dosažení optimálního zdraví bez zbytečného ubližování ostatním živým tvorům a bez zatěžování životního prostředí.


Na mých stránkách najdete zajímavé články o živé stravě a některé moje oblíbené recepty pro různá roční období.


Pokud shledáte moji práci při psání obsahu těchto stránek a mého eBooku za přínosné, budu moc vděčný za jakoukoliv podporu, viz tato stránka.
  • One Response

    1. […] bílkovin – ořechů, luštěnin, obilovin a dalších semen. Maso zvířat, ptáků a ryb považuji za nepřirozené pro lidský druh. Za nevhodné také považuji veškeré alkoholické […]

    Nechat komentář

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

    Komentáře autorů s vymyšlenou nebo neexistující emailovou adresou nebudou zobrazovány.