Proč byly zničeny posvátné háje?

zařazeno do: Překlady z knih | 1

Ještě před 500 lety mohutná zemská biosféra vytvořila na planetě vysoký atmosférický tlak, což způsobovalo vysokou tepelnou vodivost vzduchu a rovnoměrné rozložení teploty. Klima po celé planetě bylo subtropické. Avšak dříve naše Slunce svítilo mnohem jasněji (modrá barva je víc nasycená energii, než žlutá).

V průběhu posledních tří století, s rozvojem kapitalismu v Evropě a s postupným ničením lesů, teplota vzduchu poklesla. Mapování Antarktidy, které je zachyceno na mapě Fineusa, bylo provedeno v době, kdy Antarktida byla bez ledu, a stalo se to tak ne dřív jak ve XIV století našeho letopočtu, neboť písemné prameny se neuchovávají víc jak 400 let.

Tropický les
Poslední dobou jsme svědky postupného snižování tlaku na planetě. Již jen zřídka je normální atmosférický tlak, hodně často je snížený a rok od roku se snižuje. A za posledních tisíc let, tlak, pokud budeme předpokládat, že docházelo ke snížení  o 1-2 mm Hg za rok, klesl ze tří na jednu atmosféru.

Arktida a Antarktida ještě před několika sty lety byli kvetoucími krájí. Ne-nadarmo Grónsko má název Greenland (doslovně z Angličtiny – “Zelená země”). Když dnes je Grónsko pokryté ledem, tak ještě před 300 lety tam kvetli vinice. V XVI století Grónsko se jmenovalo – “Vinland” (hroznová země).

A na místě moderního Petrohradu během panování Kateřiny II rostly citrusové plody, banány a ananasy. A to ne kvůli tomu, že to bylo požadováno Kateřinou, jak se nás snaží přesvědčit dnes, ale protože to bylo možné díky teplému podnebí na naší planetě. V době Kateřiny lesy nebyly pokáceny v takovém množství, jako je tomu nyní, a atmosférický tlak byl téměř dvakrát vyšší než v současné době. Nicméně, zimní teploty (jako přírodní katastrofy) postupovali, ale lidé i nadále sbírali tři sklizně ročně. Dosud uchovány ruský výraz „kak sněg na golovu“ – “jako sníh na hlavu” – “jako z ničeho nic”, znamená to, že sníh pro naše předky byl překvapením. Například, zatím není to tak dávno (v polovině XX století), na pobřeží Černého moře (například v Soči), v zimě sníh nikdy nebyl, a nyní “jako z ničeho nic sníh na hlavu” se stalo samozřejmostí. Ruské slovo „bespečný“ dnes označuje bezstarostnou osobu, ale jeho kořen je spojen s “kamny” (rusky „peč“) a poukazuje na tu dobu, kdy jsme mohli snadno žit bez trouby, protože bylo teplo, kolem všechno rostlo, a nemuselo se nic vařit, ani ohřívat své bydlení. Všichni lidé byli bezstarostní. Ale přišel čas, kdy “z ničeho nic sníh na hlavu” bylo na podzim stále častěji. Většina lidí si pořizovala pece, a ti, kteří stále doufali, že staré časy se vrátí, a sněžit již nebude, tvrdohlavě odmítali pece, za což dostali název „bespěčnie“.

Tropické Grónsko
O skutečnosti, že atmosféra byla hustá a subtropická a tropická vegetace rostla v zeměpisném pásmu Petrohradu, hovoří následující fakta. Jak víte, Peter I zemřel 28. ledna 1725 na zápal plic, který dostal, když pomáhal vytáhnout loď na vodu. Zmokl, nachladil se a zemřel o šest dnů později. No, teď mi řekněte, kdo byl v Petrohradě v zimě: Už jste někdy viděli v lednu Finský záliv nebo Nevu bez ledu? Ovšem, že neviděli. V roce 1942 v tu dobu na Finském zálivu byla založena Cesta života, po které se do oblehlého města dodávaly potraviny, a v roce 1917 po ledu Finského zálivu Lenin uprchl do Finska, kde se snažil skrýt před agenty Prozatímní vlády. Ale v době Petra I bylo teplo, na vodu se pouštěli lodě a rostly citrusy. Neva a Finský záliv byl bez ledu. Teplé podnebí se udržovalo do roku 1800.

Na Madagaskaru nedavno lovci zastřelili velkého ptáka s rozpětím křídel šest metrů, který unášel krávy místních lidí. Pokud takové velké stvoření mohlo létat, pak hustota atmosféry na počátku XIX století byla vyšší než dnes, a jeho vysoká tepelná vodivost udržovala teplé podnebí na území Petrohradu, Archangelsku a za polárním kruhem. Mimo jiné až do roku 1905 Rusko zůstávalo hlavním dodavatelem ananasů do Evropy. Vznik dnešní hypertenze je spojen s klesajícím celkovým atmosférickým tlakem, v důsledku čehož u lidí dochází ke zvýšení krevního tlaku.

step
S ochlazováním planety je spojen vznik stepí. Stepi, jak nám bylo řečeno, vznikli před naším letopočtem. Některé pokročilé vědci naznačují, že stepi nemohli vzniknout dřív jak před XII – XIII stoletím. Ale ve skutečnosti se objevili v XVIII století, protože v tu dobu ještě rostly listnaté a ovocné stromy. V XVIII století po přijetí manifestu Kateřiny II, kdy Evropanům bylo dovoleno žít kdekoliv v Rusku, vzniklo ohnivé zemědělství, které zničilo lesy v evropské části Ruska. Právě tehdy vzniklá Ruská, Donská a Kazašská step. V tu dobu v Evropě začal častěji padat v zimě sníh, a sklízet úrodu třikrát nebo čtyřikrát za rok již nebylo možné. Do této doby patří rozšíření a rozvoj nové orné půdy.

Ledové Grónsko
Čtenář se může zeptat, a co bitva na ledu na Čudském jezeře, která se konala, jak se říká, v roce 1242? Došlo k tomu vůbec? Ano, došlo, ale mnohem později, kdy podnebí začalo mít predispozice k mrazu a před reformou pravoslavné církve Ivanem IV, kdy ve vojsku, a to jak na straně rytířů tak i z naší strany tam byli „kuděsnici“ (kouzelníci), kteří byli schopní najednou zmrazit nejen Čudské jezero, ale i celé moře. Stejně jako je popsáno v Bibli, když Mojžíš odváděl svůj lid z Egypta, a moře se před nim rozestoupilo. Ve skutečnosti moře se nerozestoupilo, jak správně předpokládal N.A. Morozov, ale moře najednou ztuhlo – zmrzlo. A když Egypťané honili Mojžíšův lid, led se prolomil pod jejích nohama.

Když v Antarktidě vědci objevili zmrzlého draka, se rozhodli, že zalednění došlo před několika tisíci lety. Ale stalo se to ve středověku v důsledku ničení lesů a pádu atmosférického tlaku. Jinak Piri Reisové a Mercatorové karty by jednoduše nebyly zachovány.

Na jednom z kamenů Iki1 je výkres dinosaura napadeného dvěma lovci. Jedná se o rytinu. Kameny Iki byly nalezeny vyhledávači guakeros v Peru v roce 1961. Jejich studiem se zabývá Dr. Cabrera ze města Iki od roku 1966. Na kamenech jsou vyryté výjevy ze života opičích civilizací. Ke dnešnímu dni jeho kolekce obsahuje přes deset tisíc výtisků.

IcaPeruBurialStones

Zvláště intenzivní ničení lesů probíhalo za doby Filareta. Právě tehdy začali se spalovat posvátné háje, a spolu s nimi byly spáleny lesy celých kontinentů.
Zima není vhodná pro člověka
Po zničení posvátných hájů, které harmonizovali prostor a přispívali k šíření této harmonie ve společnosti a v přírodě, došlo k intenzivnímu ochlazení. Tyto lesy byly chráněné a měli v sobě duch Ved, který se odrážel z posvátných hájů a z moudrých myšlenek lidí. Posvátné háje uspořádávají v prostoru negentropické procesy, které zabraňují stárnutí a rozpadu, vedou k prosperitě a budoucímu vývoji člověka a lidstva.

Tropické ovoce
Jak již bylo zmíněno, na kvalitě emocí závisí chudoba či bohatství okolní vegetace. Čím více radostné jsou emoce, tím silnější bude biosféra, pestřejší jeho druhová skladba. S rozvojem kapitalismu ve světě se změnila kvalita emocí, vzniklo ohrožení na životě jedince a na životě milovaných osob. Na kvalitě našich emocí zaleží i počasí. Čím více budeme rozvíjet kulturu radosti, která kdysi existovala na zemi, tím budou bohatší, krásnější a rozmanitější biocenózy, biosféra a samotný život lidské společnosti.

shemshuk

– z knihy V.A. Shemshuka „Návrat ráje na Zemi
(překlad: Dima).


Už několik let testuji na sobě účinky rostlinné stravy, základní myšlenkou které je uctivé soužití se vším živým, dosažení optimálního zdraví bez zbytečného ubližování ostatním živým tvorům a bez zatěžování životního prostředí.


Poskytnout dar pomoci systému PayPal

Pokud shledáte moji práci při psání obsahu těchto stránek za přínosné, budu moc vděčný za jakoukoliv podporu, viz tato stránka.

Děkuji vám z celého srdce!

Líbí se Vám moje články a inspirují Vás? Nechte si zasílat novínky na email

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s prohlášením o vyloučení odpovědnosti. • One Response

  1. Martin
   | Odpovědět

   Je to tak! ;-) Všechno souvisí se vším … :-)

  Nechat komentář

  Komentáře autorů s vymyšlenou nebo neexistující emailovou adresou nebudou zobrazovány.