Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Vstupem na tento web souhlasíte s následujícím prohlášením autora o vyloučení odpovědnosti za veškerý obsah těchto stránek a to zejména u následujících bodů:

  • Frutarian.cz je neutrálně orientovaný web, který v žádném případě nepodporuje jakékoliv náboženství, sekty, politické názory nebo systémy víry. Každý se může rozhodnout sám, jestli informace uvedené na těchto stránkách přijme za své či nikoliv. Každá osoba je zodpovědná za své vlastní rozhodnutí a činy. Každý si pro sebe může provést vlastní průzkum a nalézt své vlastní pravdy.
  • Autor webových stránek Frutarian.cz NENÍ zodpovědný za veškeré činnosti, které můžou vzniknout ve výsledku prohlížení obsahu těchto stránek, nebo v případě jeho neporozumění.
  • Autor webových stránek Frutarian.cz NENÍ odpovědný za obsah jakýchkoliv třetích osob, které jsou s obsahem těchto stránek spojené. Autor není odpovědný za žádný obsah, na který je uveden odkaz nebo odvolání na těchto stránkách. Pokud dojde k nějaké škodě na základě použitých informací tam uvedených, může být odpovědný pouze autor příslušných stránek a nikoliv osoba, která uvedla odkaz na tyto stránky. Autor není odpovědný ani za žádné příspěvky nebo zprávy zveřejněné v komentářích nebo v knize návštěv.
  • Autor webových stránek Frutarian.cz NEPOSKYTUJE žádné zdravotní poradenství nebo diagnózy. Pokud čelíte nějakým zdravotním potížím, poraďte se se svým lékařem!
  • Veškerý materiál na těchto stránkách je k dispozici pouze pro Vaši informaci a nesmí být vykládán jako lékařská rada nebo poučení. Na základě uvedených informací na těchto stránkách by čtenář v žádném případě neměl přijímat vlastní opatření a veškeré zdravotní potíže konzultovat se svým lékařem. Frutarian.cz nenese žádnou odpovědnost za možné vzniklé zdravotní potíže nebo škody.
  • Za žádných okolností autor Frutarian.cz NENESE odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, včetně zranění nebo smrti, které mohou být způsobeny v důsledku přečtení jakéhokoliv obsahu zveřejněného na těchto stránkách, ať už online nebo offline. Mezi služby webu jsou informace poskytované „tak jak jsou” a autor Frutarian.cz za ně NENESE žádnou odpovědnost.
  • Autor webových stránek Frutarian.cz nemůže zaručit a neslibuje žádné konkrétní výsledky doporučení a rad použitých na těchto stránkách. Autoři stránek Frutarian.cz NEJSOU odpovědni za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Veškeré stížnosti za škody způsobené použitím poskytnutých informací budou proto zamítnuty.
  • Všechny články či texty jsou nezávazné a mohou být autorem rozšířeny, změněny nebo částečně či úplně vymazány bez zvláštního oznámení.
  • Obsah těchto stránek nemusí vyjadřovat názor nebo postoj Evropské komise. Evropská komise, ani žádná osoba jednající jejím jménem, není zodpovědná za použití informací z těchto webových stránek.