Proč nejím ani ryby?

zařazeno do: Otázky a odpovědi | 1

Ryby jsou živočichové, když já se stravuji pouze rostlinnou stravou! A jinak … Odborníci životního prostředí ve státu Virginie (Virginia’s Department of Environmental Quality) zjistili, že obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) u sumců a kaprů činí 3212 PCB, což pětkrát přesahuje maximální povolenou úroveň. PCB – je chemická látka, která se používá při výrobě elektrických zařízení, brzdových kapalin a kopírovacího papíru. Tyto škodlivé látky se hromadí v jezerech a řekách, a pak, stejně jako rtuť a ostatní chemikálie přes žábry pronikají do … Celý článek